Oferujemy szeroką gamę usług z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych i bezpieczeństwa informacji.


Ocena podatności i testy penetracyjne
Proces oceny podatności ma za zadanie identyfikację podatności występujących w systemach informatycznych. Znalezione podatności są następnie oceniane i przypisywane są im priorytety, w zależności od poziomu ryzyka, jaki stanowią dla organizacji. Proces ten jest niezbędnym elementem w szacowaniu ryzyka w systemach informatycznych. Ocena podatności może być wykonywana zarówno na poziome sieci i systemu operacyjnego jak i aplikacji

Testy penetracyjne mają za zadanie weryfikację poziomu bezpieczeństwa systemów poprzez symulację prób złamania lub ominięcia stosowanych zabezpieczeń oraz wykorzystania zidentyfikowanych słabości do przejęcia kontroli nad testowanymi systemami. W trakcie testów stosowane są metody i wykorzystywane narzędzia, którymi posługują się potencjalni napastnicy.

Firma IO Security świadczy usługi w zakresie oceny podatności oraz wykonywania testów penetracyjnych sieci, serwerów i aplikacji webowych


Audyty bezpieczeństwa
Audyt bezpieczeństwa powala na weryfikację zgodności stanu zabezpieczeń z wymaganiami wewnętrznymi lub zewnętrznymi - w szczególności z wymaganiami prawnymi. W przypadku braku określonych wymagań audyt może sprawdzać poziom stosowanych zabezpieczeń na zgodność z ogólnie przyjętymi standardami, normami lub najlepszymi praktykami.

Firma IO Security świadczy usługi w zakresie przeprowadzania audytów bezpieczeństwa pod kątem zgodności z wewnętrznymi politykami bezpieczeństwa, normą ISO 27001 oraz ustawą o ochronie danych osobowych. W ramach oferowanych usług wykonujemy także audyty na zgodność ze standardami, najlepszymi praktykami w dziedzinie bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz audyty socjotechniczne.


Usługi doradcze i szkolenia
Dzięki naszemu doświadczeniu i szerokiej wiedzy jesteśmy w stanie Państwu zaproponować najwyższej jakości usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie bezpieczeństwa systemów i informacji.


Jeżeli jestescie Państwo zainteresowani naszą ofertą zapraszamy do kontaktu.